Εφορευτική επιτροπή 2023: Πότε η πληρωμή – Δικαιολογητικά

0
741
eforeutiki epitropi 2023 plirwmi dimotikes ekloges
Πότε η πληρωμή της εφορευτικής επιτροπής 2023

Τα μέλη που αποτελούσαν εφορευτική επιτροπή στις δημοτικές εκλογές 2023 θα λάβουν για πρώτη φορά λεφτά. Η πληρωμή τους προς το παρόν δεν έχει γίνει, καθώς αναμένεται και η δεύτερη Κυριακή 15 Οκτωβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών.

Μέχρι και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση τα μέλη δεν έπαιρναν κάποια αποζημίωση, παρά μόνο οι δικαστικοί αντιπρόσωποι.

Βέβαια, για να γίνει η πληρωμή χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παρακάτω θα βρείτε έναν οδηγό, ώστε να μην χάσετε την πληρωμή.

Πότε η πληρωμή στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 2023

Η ΚΥΑ σχετικά με την πληρωμή αναφέρει τα παρακάτω:

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Δεν αναφέρει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ωστόσο, σε πολλούς Δήμους και Περιφέρειες της χώρας θα γίνονται επαναλληπτικές, άρα η πληρωμή ίσως καθυστερήσει.

Εφορευτική επιτροπή στις Δημοτικές εκλογές 2023 – Τα χρήματα

Για την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 ισχύουν τα παρακάτω ποσά:

Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

δ) Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό σαράντα ευρώ (40,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Για την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 σε όσους Δήμους πάμε για δεύτερο γύρο εκλογών ισχύου τα παρακάτω ποσά:

α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
δ. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό τριάντα ευρώ (30,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Η διαφορά δηλαδή για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής την πρώτη και τη δεύτερη επιτροπή είναι 10 ευρώ.

Εφορευτική επιτροπή: Πού η υποβολή των δικαιολογητικών για την αποζημίωση

Για να πάρουν τα χρήματα οι δικαιούχοι (βλέπε παραπάνω) πρέπει να μπουν στο ekloges.gsis.gr

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Εκεί θα υποβάλετε αίτηση με τους κωδικούς Taxisnet.

Έπειτα, αφού συνδεθεί ο κάθε δικαούχος ξεχωριστά θα συμπληρώνουν στο πεδίο «Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρισης του IBAN», το IBAN τους.

Η πληρωμή της αποζημίωσης, πραγματοποιείται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ.

Μέσα από την ίδια εφαρμογή οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα στάδια επεξεργασίας και πληρωμής της αποζημίωσης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Η συμπλήρωση και η υποβολή από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο και,
β) Η συμπλήρωση από τον τακτικό Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή τον αναπληρωτή που θα εκτελέσει χρέη τακτικού των υποχρεωτικών πεδίων που ζητούνται και αφορούν στο ονοματεπώνυμο το ΑΦΜ ή οποίου άλλου απαραίτητου στοιχείου των Γραμματέων, των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί καθώς και των μελών της εφορευτικής επιτροπής.

Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα με την επιλογή σχετικής ένδειξης (check box) και να συναινέσει για την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του μόνο για τους σκοπούς της παρούσης επιλέγοντας πάλι το αντίστοιχο πεδίο (check box)

Τι κάνετε αν δεν λάβετε την αποζημίωση

 Για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών:
εα) Aντίγραφο του διορισμού τους.
εβ) Βεβαίωση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
εγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.