Προσωπικός αριθμός: Βγάλε ΕΔΩ στο myinfo.gov.gr

0
171
proswpikos arithmos gov.gr aitisi gov.gr
Όλα τα στοιχεία για αίτηση στο gov.gr για τον προσωπικό αριθμό

Επιτέλους, ο προσωπικός αριθμός του πολίτη έφτασε και θα ανοίξει μέσα στον Ιούνιο στο myinfo.gov.gr.

Συγκεκριμένα θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα μέσα στο gov.gr που θα ονομάζεται myinfo και εκεί θα μπαίνει ο πολίτης που θέλει να βγάλει προσωπικό αριθμό για να επιλέξει τον δικό του.

Τι είναι ο προσωπικός αριθμός

Ο προσωπικός αριθμός έρχεται για να κάνει την καθημερινότητά πιο εύκολη στην ταυτοποίηση των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο προσωπικός αριθμός θα είναι το ΑΦΜ μας συν τρία ακόμα ψηφία και θα είναι μοναδικός για κάθε πολίτη.

Πώς επιλέγω προσωπικό αριθμό στο gov.gr

Μόλις ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα, εμείς θα επιλέξουμε τα δύο από τα τρία ψηφία που θα αποτελούν τον προσωπικό μας αριθμό μαζί με το ΑΦΜ μας.

Η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς taxisnet.

Μετά την είσοδο του φυσικού προσώπου και κατόπιν αντιστοίχισης των στοιχείων του με τα ανωτέρω μητρώα , στην εφαρμογή εμφανίζονται, κατά περίπτωση και εφόσον έχουν αποδοθεί:

α. Όνομα

β. Επώνυμο

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής

ζ. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

η. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) θ. Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ)

ι. Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.)

ια. Στοιχεία επικοινωνίας από το Ε.Μ.Επ. (Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας).

2. Tο φυσικό πρόσωπο ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία και δύναται να επιβεβαιώσει την ορθότητά τους. Κατόπιν της επιβεβαίωσης, αντλούνται, με βάση τους αναγνωριστικούς αριθμούς, μέσω του ασφαλούς ψηφιακού μηχανισμού συνεχούς συγχρονισμού και εμφανίζονται στην εφαρμογή τα προσωπικά στοιχεία του φυσικού προσώπου, τα οποία κατά περίπτωση τηρούνται στα κάτωθι μητρώα:

α. Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών: Επώνυμο, Όνομα, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα και αριθμός μέλους.

β. Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Ονοματεπώνυμο πατρός, Ονοματεπώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

γ. Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ): Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

δ. Μητρώο Δελτίων Ταυτότητας Ελλήνων Πολιτών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ως αναγνωριστικός αριθμός, Ημερομηνία έκδοσης, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα και Επώνυμο πατρός, Όνομα και Επώνυμο μητρός, Ημερομηνία γέννησης.

ε. Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Διεύθυνση διαμονής, Διεύθυνση επικοινωνίας.

στ. Μητρώο Προσωπικού Αριθμού της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Προσωπικός Αριθμός.

3. Εφόσον, κατόπιν του ελέγχου των στοιχείων των περ. α έως στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το φυσικό πρόσωπο δεν επιβεβαιώνει την ορθότητά τους, δύναται είτε να δηλώσει στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής ότι δεν διαθέτει εγγραφή στο Μητρώο Πολιτών, οπότε και η εφαρμογή ενημερώνεται μόνο ως προς την αντιστοίχιση των αναγνωριστικών αριθμών του φυσικού προσώπου, είτε να αναζητήσει την εγγραφή του στο Μητρώο Πολιτών στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Επώνυμο

β. Όνομα

γ. Όνομα πατρός

δ. Όνομα μητρός

ε. Ημερομηνία Γέννησης

στ. Δήμος εγγραφής, Οικογενειακή μερίδα, Αριθμός μέλους

Πότε λήγουν οι παλιές ταυτότητες: Οριστικό

Εάν είστε από αυτούς που δεν έχουν πάει να βγάλουν νέα ταυτότητα, μην αχώνεστε. Οι παλιές ταυτότητες δεν λήγουν ακόμα.

Όμως το σίγουρο είναι πως κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνετε και αυτό. Ήδη χιλιάδες πολίτες, παρά τη δυσκολία να βρουν ραντεβού, έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα, η οποία πλέον είναι μικρή και πλαστική. Σαν το δίπλωμα οδήγησης.

Πότε λήγει η παλιά ταυτότητα

Οι παλιές ταυτότητες αναμένεται να λήξουν τον Αύγουστο του 2026. Μέχρι τότε θα γίνονται αποδεκτές από παντού.

Όσοι όμως βιάζονται μπορούν πολύ απλά με μερικά στοιχεία να εκδώσουν τη νέα ταυτότητά τους.

Τα στοιχεία της νέας ταυτότητας

Τι στοιχεία περιλαμβάνει η νέα ταυτότητα.

Στην μπροστινή πλευρά:

Φωτογραφία κατόχου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Ιθαγένεια, Ημερομηνία Γέννησης, Ημερομηνία Έκδοσης και Λήξης, Αρχή Έκδοσης, Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (Card Access Number) και η υπογραφή του κατόχου.

Στην πίσω πλευρά:

Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος γέννησης, Ομάδα αίματος (προαιρετικά), Ύψος (υποχρεωτικά από το 24ο έτος). Στο κάτω μέρος της οπίσθιας όψης θα βρίσκεται η Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης (Machine Readable Zone) με το ενσωματωμένο τσιπ.

Στον ανέπαφο χώρο αποθήκευσης περιλαμβάνονται:

  • Φωτογραφία κατόχου σε ψηφιακή μορφή
  • Στοιχεία μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης
  • Δύο δακτυλικά αποτυπώματα
  • Επώνυμο πατρός
  • Επώνυμο μητρός
  • Δήμος εγγραφής και αριθμός δημοτολογίου
  • Τόπος έκδοσης