ΕΔΩ η φορολογική δήλωση 2024 με taxisnet στο gov

0
2173
forologiki dilwsi taxisnet gov upoboli
Φορολογική δήλωση 2024

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη φορολογική δήλωση 2024, η οποια έχει φέτος πολλές αλλαγές. Και φέτος θα μπείτε στο gov.gr και θα την συμπληρώσετε με τους κωδικούς taxisnet.

Η φορολογική δήλωση 2024 άνοιξε την Πέμπτη 25/04.

Αναφορικά με την καθυστέρηση που σημειώθηκε φέτος για τις φορολογικές, η καταληκτική ημερομηνία αντί για τέλος Ιουνίου, όπως ήταν προγραμματισμένο, αναμένεται να αλλάξει και να μεταφερθεί τέλος Ιουλίου ή γύρω στις 25 Ιουλίου, όπως ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων θέλει προσοχή καθώς έγιναν αλλαγές στα έντυπα, ειδικά στο Ε3 αλλά και στο βασικό έντυπο φορολογίας εισοδήματος το Ε1.

Υπενθυμίζεται πως φέτος περίπου 1.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές, θα δουν έτοιμες τις δηλώσεις τους στην ΑΑΔΕ.

Οι δηλώσεις τους θα είναι προσυμπληρωμένες σε όλους τους κωδικούς των εντύπων και το μόνο που θα έχουν να κάνουν είναι να πατήσουν την ένδειξη ΥΠΟΒΟΛΗ.

Φυσικά, θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που έχει προσυμπληρώσει η ΑΑΔΕ, για ενδεχόμενα λάθη, αλλά αν δεν το πράξουν η δήλωσή του θα υποβληθεί ως έχει και ενδεχομένως, μετά να τρέχουν να υποβάλουν τροποποιητικές.

Φορολογικές δηλώσεις 2024 στο gov: Μπείτε ΕΔΩ με taxisnet

Για να τις δείτε και να τις συμπληρώσετε θα πρέπει να μπείτε στο gov.gr.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

θα πρέπει να έχετε τους κωδικούς taxisnet.

Φορολογικές δηλώσεις 2024: Αυτές οι αποδείξεις μετράνε διπλά

Ευχάριστα νέα για τις φορολογικές δηλώσεις 2024 καθώς η έκπτωση φόρου διπλασιάζεται με ηλεκτρονικές αποδείξεις από επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ζητά και λαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Οι δαπάνες αυτές κατηγοριοποιούνται με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes – MCC) και παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εφαρμογή της σχετικής φορολογικής εκπτώσεως.

Τι ισχύει για τις φορολογικές δηλώσεις 2024

Καθορισμός των δαπανών του τελευταίου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 6 και της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), για την παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Υπουργός οικονομικών και υφυπουργός αποφάσισαν ότι:

«Οι υποκατηγορίες δαπανών της Ομάδας 6 (Υγεία) του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίες σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) υπολογίζονται στο διπλάσιο της αξίας τους για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών της περ. β) της παρ. 6. του ίδιου άρθρου και νόμου, είναι οι ακόλουθες:

COICOP5 ταξινόμηση Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

 • 0621 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 0622 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 06239 ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC):

Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

 • 8011 Ιατροί
 • 8021 Οδοντίατροι, Ορθοδοντικοί
 • 8031 Οστεοπαθητικοί
 • 8041 Χειροπράκτες
 • 8041 Οφθαλμίατροι
  8049 Χειροποδιστές, Ποδολόγοι
 • 8099 Ιατρικές Υπηρεσίες

Κατά τα λοιπά για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου ισχύουν τα οριζόμενα στην Α.1163/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3119).

Ως δαπάνες λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για τις οποίες, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, αφαιρείται αναλογικά ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα του φυσικού προσώπου από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία, αποκλειστικά και μόνο για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, ορίζονται οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις ακόλουθες υποομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

COICOP5 ταξινόμηση Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

 • 0432 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 • 05621 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 05622 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 • 0562 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
 • 07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ
 • 0935 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 09412 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 • 09425 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • 1211 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
 • 12401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

COICOP5 ταξινόμηση Είδη – Υποομάδες – Ομάδες ΔΤΚ

 • 12402 ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 • 12403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • 12702 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εξαιρούνται οι λογιστικές υπηρεσίες)
 • 12703 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

Το αφαιρούμενο ποσό εισοδήματος δεν υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου και περιορίζεται μέχρι και το ύψος του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως συνολικά για τα ως άνω εισοδήματα.

Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τον φορολογούμενο και δεν δύναται το τυχόν πλεονάζον ποσό να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη δαπάνες των δικαιούχων προς επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες) που φέρουν, τους ακόλουθους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant CategoryCodes – MCC):

Κατηγορία Εμπόρου Περιγραφή δραστηριότητας

 • 0742 Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 • 1711 Εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης
 • 1731 Εργασίες ηλεκτρολόγου
 • 1740 Εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων κ.τ.λ.
 • 1750 Εργασίες ξυλουργού
 • 1761 Εργασίας τοποθεσίας στέγης και παραθύρων, λαμαρίνας κ.τ.λ.
 • 1771 Εργασίες σκυροδέματος
 • 4121 Υπηρεσίες ταξί
 • 7230 Κουρεία, κομμωτήρια και καταστήματα ομορφιάς
 • 7261 Υπηρεσίες κηδειών
 • 7297 Υπηρεσίες μασάζ
 • 7298 Υπηρεσίες φυσικής ευεξίας
 • 7349 Υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες
 • 7395 Ανάπτυξη φωτογραφιών
 • 7911 Σχολές χορού
 • 7997 Γυμναστήρια και δραστηριότητες ελευθέρου χρόνου με συνδρομή
 • 7999 Διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου
 • 8050 Προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες)
 • 8111 Νομικές υπηρεσίες
 • 8351 Υπηρεσίες φροντίδας παιδιών

Οι δαπάνες του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη και για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Ειδικά για τις δαπάνες που αφορούν στις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατοικίας, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει τύχει εφαρμογής, μέσα στο ίδιο φορολογικό έτος, των διατάξεων του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013.

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης η Α.Α.Δ.Ε. ζητά και λαμβάνει στοιχεία για τις δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανά φορολογούμενο και ανά κατηγορία δαπάνης με βάση τον Κωδικό Κατηγορίας Εμπόρου (MerchantCategoryCodes – MCC) και κάθε άλλο απαιτούμενο στοιχείο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Τα ποσά των δαπανών των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις οποίες παρέχονται κίνητρα για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, προσυμπληρώνονται με δυνατότητα μεταβολής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με βάση τα δεδομένα που παρέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.

Η παρούσα εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025.»