Δωρεάν εισιτήρια σε Μετρό, λεωφορείο, Ηλεκτρικό: Νέοι δικαιούχοι

0
726
apergia metro 24wri apergia aurio
Τι ισχύει με το Μετρό. Πότε θα έχει απεργία.

Δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μεταφοράς για νέους δικαιούχους. Ποιοι μπορούν να κινούνται χωρίς την καταβολή εισιτηρίου σε Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ, Λεωφορεία, Ηλεκτρικό.

Οι δικαιούχοι για δωρεάν εισιτήριο στα ΜΜΜ

Δεν χρειάζεται να αγοράσουν εισιτήρια για τα Μέσα το ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αντί για εισιτήριο θα έχουν μία κάρτα που θα τους δώσει ο ΟΑΣΑ για ελεύθερη μετακίνηση.

Από πού θα πάρετε τις κάρτες για δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ

Η διαδικασία παροχής των καρτών ελεύθερης μετακίνησης των ανωτέρω δικαιούχων, είναι η εξής:

Έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, κανονικού προφίλ μετακίνησης με φωτογραφία πολιτικής περιβολής των δικαιούχων. Η έκδοση των καρτών μπορεί να πραγματοποιηθεί:

  • στα εκδοτήρια των Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. που διαθέτουν Τερματική Συσκευή Έκδοσης Καρτών (πληροφορίες των σημείων πώλησης διατίθενται στην ιστοσελίδα www.oasa.gr),
  • στα γραφεία του Ο.Α.Σ.Α.
  • μέσω της ιστοσελίδας www.oasa.gr

Επιβεβαίωση των δικαιούχων ελεύθερης μετακίνησης και διατήρηση των σχετικών αρχείων από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία είναι η μόνη αρμόδια να ελέγχει και να πιστοποιεί τους δικαιούχους και να αποστέλλει στον Ο.Α.Σ.Α. για την φόρτιση των καρτών κατάλογο με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης.

Αποστολή από τη Διεύθυνση Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) στον Ο.Α.Σ.Α. του αρχείου με τους αριθμούς των προσωποποιημένων καρτών των πιστοποιημένων δικαιούχων. Το αρχείο θα μπορεί να αποστέλλεται τμηματικά με βάση τον αριθμό των καρτών που θα έχουν συγκεντρωθεί από το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Καταχώριση μέσω της ειδικής εφαρμογής του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (Α.Σ.Σ.Κ.) των αρχείων με τους αριθμούς των προσωποποιημένων καρτών.

Απόδοση στους δικαιούχους δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης χρονικής διάρκειας έως το τέλος του έτους 2024, μέσω της δημιουργίας του προϊόντος κομίστρου «χρονικής διάρκειας αστικής ζώνης».

Η ανανέωση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης μπορεί να πραγματοποιείται οποτεδήποτε και πριν τη λήξη ισχύος του, με την ίδια διαδικασία (αποστολή επιβεβαιωμένων καταλόγων με αριθμούς καρτών από το
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., απόδοση νέου προϊόντος, φόρτωση προϊόντος στις ήδη υπάρχουσες ή σε νέες κάρτες).

Πού θα χτυπάτε τις κάρτες

Οι συγκεκριμένες κάρτες θα χτυπούνται στα μηχανήματα που χτυπούνται και οι υπόλοιπες κάρτες και εισιστήρια των επιβατών.

Οι κάρτες μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους. Δύνανται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου.

Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίεςτου Ο.Α.Σ.Α.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον δικαιούχο.

Εάν γίνει έλεγχος χρειάζεται να δείξουν οι δικαιούχοι την στρατιωτική τους ταυτότητα.