Κατώτατος μισθός 2023 καθαρά: Πόσα είναι από 1η Απριλίου

0
1107

Από την 1η Απριλίου 2023 έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό 2023 και στα καθαρά. Αλλάζουν τα ποσά και σε αρκετά επιδόματα. Οι ανακοινώσεις για το νέο κατώτατο μισθό έγιναν επί των μικτών χρημάτων.

Έτσι, το ποσό που ανακοινώθηκε είναι μεικτό, με το καθαρό ποσό να το υπολογίζεται εσείς. Όμως, σήμερα η «Ναυτεμπορική» αναφέρει πως θα υπάρξουν κάποιες περικοπές στα ποσά που ανακοίνωσε το υπ. Εργασίας.

Πόσο είναι ο κατώτατος μισθός 2023

Από τις ανακοινώσεις προκύπτει πως ο νέος κατώτατος μισθός 2023 είναι στα 780 ευρώ μεικτά. Έτσι από την 1η Απριλίου πάνω από 500.00 εργαζόμενοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους.

Πόσα είναι τα καθαρά στον κατώτατο μισθό 2023

Με βάση τον υπολογισμό στα καθαρά. Αυτά ανέρχονται σε 667 ευρώ τον μήνα (778 με δώρα και επίδομα άδειας).

Το 2019 ήταν 548 ευρώ το 2019.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα εισπράττουν τρεις επιπλέον καθαρούς μισθούς σε σχέση με το 2019 σε ετήσια βάση, καθώς οι ετήσιες αποδοχές αυξάνονται από 7.667 ευρώ το 2019 σε 9.336 ευρώ το 2023 (συν 1.669 ευρώ ή 21,8%).

Προσοχή! «Κόβεται» η αύξηση στον κατώτατο μισθό

Σύμφωνα με το άρθρο της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» τελικά, στα «καθαρά», για τους περισσότερους χαμηλόμισθους ιδιωτικούς υπαλλήλους το ποσό θα είναι μικρότερο και θα έχει τελικά αύξηση από 7,4% μέχρι 7,9%, ενώ για τους υπόλοιπους η αύξηση δεν θα ξεπεράσει το 8,6%.

Οι καθαρές αυξήσεις θα είναι «ψαλιδισμένες» λόγω της παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Ο λόγος είναι ο εξής: Από τη στιγμή που παίρνουν αύξηση οι μικτές αποδοχές, θα συμπαρασύρουν και τις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επειδή τα ποσοστά των φορολογικών συντελεστών, το αφορολόγητο κλιμάκιο εισοδήματος και λοιπά φορολογικά κλιμάκια παρέμειναν αμετάβλητα.

Τα πραγματικά νέα ποσά για τον κατώτατο μισθό

Τα νέα ποσά στα «καθαρά», με τον νέο υπολογισμό της αύξησης του κατώτατου μισθού, διαμορφώνονται από 1η Απριλίου ως εξής:

 • Άγαμος χωρίς προϋπηρεσία: 666,85 ευρώ (με ένα παιδί: 669,21 ευρώ, με 2 παιδιά: 671,81 ευρώ, με τρία παιδιά: 671,81 ευρώ)
 • Άγαμος με μία τριετία έως το 2012: 727,99 ευρώ (με ένα παιδί: 727,13 ευρώ, με 2 παιδιά: 733,56 ευρώ, με τρία παιδιά: 739 ευρώ)
 • Άγαμος με δύο τριετίες έως το 2012: 777,18 ευρώ (με ένα παιδί: 779,53 ευρώ, με 2 παιδιά: 785,96 ευρώ, με τρία παιδιά: 801,68 ευρώ)
 • Άγαμος με τρεις τριετίες έως το 2012: 829,9 ευρώ (με ένα παιδί: 832,26 ευρώ, με 2 παιδιά: 838,69 ευρώ, με τρία παιδιά: 854,4 ευρώ)
 • Έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία: 727,99 ευρώ (με ένα παιδί: 727,13 ευρώ, με 2 παιδιά: 739 ευρώ, με τρία παιδιά: 739 ευρώ)
 • Έγγαμος με μία τριετία έως το 2012: 782,42 ευρώ (με ένα παιδί: 784,77 ευρώ, με 2 παιδιά: 791,2 ευρώ, με τρία παιδιά: 806,92 ευρώ)
 • Έγγαμος με δύο τριετίες έως το 2012: 840,65 ευρώ (με ένα παιδί: 843,01 ευρώ, με 2 παιδιά: 849,44 ευρώ, με τρία παιδιά: 865,15 ευρώ)
 • Έγγαμος με τρεις τριετίες έως το 2012: 899,77 ευρώ (με ένα παιδί: 902,13 ευρώ, με 2 παιδιά: 908,56 ευρώ, με τρία παιδιά: 924,27 ευρώ)

Ποια επιδόματα αυξάνονται με την αύξηση του κατώτατου μισθού

Αυτά τα επιδόματα θα είναι πιο αυξημένα. Αναλυτικά:

 • Επίδομα ανεργίας. Σήμερα το μηνιαίο επίδομα ανεργίας είναι 438 ευρώ.
 • Βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολουμένους. Σήμερα είναι 438 ευρώ.
 • Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας. Αντιστοιχεί σε 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
 • Βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας: Αντιστοιχεί σε 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
 • Ειδικό βοήθημα ύστερα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων. Είναι τα 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, δηλαδή είναι 262,65 ευρώ.
 • Ειδικά εποχικά βοηθήματα. Οι οικοδόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή 825 ευρώ.
 • Ειδική παροχή μητρότητας: Ισούται με τον κατώτατο μισθό.
 • Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: Καταβάλλονται έως 3 μισθοί. Για εργαζομένους οι οποίοι δεν διέπονται από κλαδική σύμβαση καταβάλλονται έως 3 κατώτατοι μισθοί, δηλαδή 2.139 ευρώ σήμερα και 2.256 έως 2.320 ευρώ από την 1η Απριλίου.
 • Αποζημίωση των μαθητών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ).
 • Αποζημίωση για τα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.ά.
 • Αμοιβές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
 • Αποζημίωση για κάθε ημέρα μαθητείας/πρακτικής Ασκησης. Ισούται με το 75% του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή σήμερα είναι 23,88 ευρώ.