Στεγαστικό δάνειο σε νέους έως 39 ετών- Αίτηση για το «Σπίτι μου»

0
2351
fotoboltaika sti stegi
Οδηγίες για αίτηση στα φωτοβολταϊκά στη στέγη

Αυτός είναι ένας αναλυτικός οδηγός για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» που αφορά στεγαστικό δάνειο σε νέους έως 39 ετών με αίτηση για αγορά σπιτιού. Ημερομηνία, δικαιολογητικά, προϋποθέσεις και η διαδικασία με την τράπεζα.

Ημερομηνία για αίτηση για στεγαστικό δάνειο σε νέους

Ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει την ημερομηνία που θα ανοίξει για τις αιτήσεις για το δάνειο. Παρ’ όλα αυτά έλεγαν, πως αυτό θα γίνει μέχρι τα τέλη του Μαρτίου, δηλαδή την εβδομάδα από 27 Μαρτίου έως 31 Μαρτίου.

Περιμένουμε δηλαδή την εγκύκλιο που θα δώσει και την ημερομηνία που θα μπορείτε να πάτε στην τράπεζα για να κάνετε την αίτηση για το δάνειο.

Τα δικαιολογητικά για την αίτηση για δάνειο στην τράπεζα

Δεν θα κάνετε αίτηση για το δάνειο σε κάποια ειδική πλατφόρμα, αλλά απευθείας στην τράπεζα. Όσοι κάνετε αίτηση, η τράπεζα θα ελέγξει την πιστοληπτική σας δυνατότητα και στη συνέχεια θα περάσει η διαδικασία στην ΔΥΠΑ, η οποία τρέχει το πρόγραμμα, ώστε να πάρετε το δάνειο.

Σημαντική υπενθύμιση είναι η ΔΥΠΑ θα καλύψει το 75% του δανείου και το υπόλοιπο η τράπεζα, για αυτόν τον λόγο και είναι χαμηλότοκο, ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και μηδενικό.

Αφού πρώτα επιλέξετε την τράπεζα. Στη συνέχεια θα έχετε μαζί σας τα εξής δικαιολογητικά:

  • Απαραίτητη είναι η ταυτότητα
  • Απαραίτητο είναι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που δεν έχει εκδοθεί νωρίτερα από 1 μήνα πριν την αίτηση)
  • Απαραίτητη είναι η Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους
  • Θα δηλώσετε τα στοιχεία ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους
  • Και θα κάνετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Τα ποσά για το στεγαστικό δάνειο σε νέους με αίτηση

Μόλις η τράπεζα ελέγξει τα δικαιολογητικά και την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούνται, τότε το προεγκρίνει.

Ενημερώνει τον αιτούντα πως έγινε η έγκριση του δανείου. Ωστόσο, μετά, μέσα 60 μέρες θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να δηλώσει το ποσό που θέλει να πάρει δάνειο.

Το δάνειο δεν μπορεί να είναι πάνω από 150.000 ευρώ και η αξία του σπιτιού πάνω από 200.000 ευρώ. Θα πρέπει μετά ο ενδιαφερόμενος να πάει στην τράπεζα τα απαραίτητα έγγραφα που δείχνουν την τιμή του σπιτιού.

Εάν προσκομίσετε εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε η τράπεζα θα επικοινωνήσει με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου.

Κριτήρια και απαραίτητες προϋποθέσεις για το στεγαστικό δάνειο σε νέους

Νέοι από 25 έως 39 ετών κάνουν αίτηση για το στεγαστικό δάνειο

Θα πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Για κάθε τέκνο, το ποσό θα είναι συν 3.000 ευρώ. Όμως, υπάρχουν περιορισμοί και ως προς τα σπίτια που θα αγοράσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα σπίτια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών και άνω και έως 150 τετραγωνικά. Επίσης, δεν θα πρέπει να τα έχει συγγενής τους, αλλά ούτε και οι ωφελούμενοι να διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους. Επιπλέον, προς το παρόν οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια (ένας από τους δύο πρέπει να είναι έως 39 ετών).

Το δάνειο θα είναι έως και 150.000 ευρώ για σπίτι με εμπορική αξία μέχρι 200.000 ευρώ.