Επίδομα 1.000 ευρώ «δώρο» σε ανέργους – Πότε η πληρωμή

0
1160
epidoma plirwmi 1000 eyrw
Πότε η πληρωμή για το επίδομα 1.000 ευρώ σε ανέργους

Ώρα πληρωμής για το επίδομα 1.000 ευρώ σε χιλιάδες ανέργους που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα για στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες της ΔΥΠΑ. Οι πληροφορίες λένε πως η πληρωμή έρχεται ως… δώρο εξ’ ουρανού πριν από το Πάσχα 2023.

Πότε η πληρωμή του επιδόματος 1.000 ευρώ – Πιθανές ημερομηνίες

Η ΔΥΠΑ αναφέρει πως η πληρωμή του επιδόματος των 1.000 ευρώ σε χιλιάδες ανέργους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισής της, θα γίνει το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου. Δηλαδή από τη Δευτέρα 3 Απριλίου έως και την Μ. Τετάρτη τα 1.000 ευρώ θα πρέπει να μπουν στους λογαριασμούς τραπέζης των ανέργων.

Η ΔΥΠΑ δεν έχει αναφέρει προς τον παρόν ούτε ακριβή ημερομηνία, αλλά ούτε και πιθανή καθυστέρηση στις πληρωμές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για πληρωμή

Μία και βασική είναι η προϋπόθεση για να πάρετε το εφάπαξ επίδομα των 1.000 ευρώ.

Η πληρωμή αφορά μόνο τους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» και έχουν συμπληρώσει το απαραίτητο ερωτηματολόγιο.

Αν δεν το συμπληρώσουν δεν θα δουν τα χρήματα στο ΑΤΜ.

Πού θα συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του voucher: https://voucher.gov.gr -> Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση Ανέργων)

Υπενθυμίζεται πως σύμφωναα με τους όρους της πρόσκλησης, κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Συνολικά, η κατάρτιση είναι διάρκειας 200 ωρών.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
  • Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
  • Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.