Αλλάζω θερμοσίφωνα αίτηση με Taxisnet στο gov.gr – Οδηγίες

0
1472

Οδηγίες για να κάνετε αίτηση στο gov.gr για το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα», για να πάρετε επιδότηση για νέο ηλιακό θερμοσίφωνα.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο allazothermosifona.gov.gr με κωδικούς TaxisNet.

Πότε ανοίγει το allazothermosifona.gov.gr

To πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» άνοιξε στις 11 Μαΐου.

Βασική προϋπόθεση για το πρόγραμμα αλλαγής θερμοσίφωνα

Δυστυχώς, δεν μπορούν να κάνουν όλοι αίτηση στο πρόγραμμα για αλλαγή θερμοσίφωνα, καθώς υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις.

Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα αντικατάστασης θερμοσίφωνα θα είναι ΜΟΝΟ οι οικιακοί καταναλωτές και θα αφορά σε πρώτη φάση 120.000 νοικοκυριά.

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις ώστε να λάβετε το ειδικό voucher.

Ο πρώτος όρος έχει να κάνει με την απόσυρση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα που ήδη διαθέτει ο ωφελούμενος. Δηλαδή, πρέπει να έχει ήδη εγκατεστημένο ηλεκτρικό και αυτός να λειτουργεί.

Ο δεύτερος όρος έχει να κάνει με τη χωρητικότητα. Ο παλαιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας που θα αντικατασταθεί με ηλιακό, να έχει χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 40 λίτρων.

Πώς κάνετε αίτηση στο gov.gr για επιδότηση ηλιακούΟδηγίες

Μπείτε ΕΔΩ για αίτηση, ανάλογα με το ΑΦΜ σας.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς Taxisnet

Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να δηλώσει τα εξής 4 στοιχεία:

1.τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,

2.ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.),

3.την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,

4.ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαβάστε ΕΔΩ τον πλήρη οδηγό για το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Εισοδηματικά κριτήρια για το allazothermosifona.gov.gr

Σε ότι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες, για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας, που ορίζεται για την επιδότηση ως εξής:

Κάτω από 5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα είναι 60%.

5.000 έως κάτω από 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα ανέλθει σε 55%.

10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα: ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3η εισοδηματική κατηγορία. Η έκπτωση θα διαμορφωθεί σε 50%.
Αναφορικά με τον υπολογισμό των κριτηρίων κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα:

Στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους «αναφοράς» (φορολογικό έτος 2021), καθώς και τα σχετικά εισοδήματα που προκύπτουν από την πράξη προσδιορισμού φόρου του ίδιου έτους.

Στοιχεία πιστοποιητικών αναπηρίας που παρέχονται μέσω του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Πώς θα πάρετε το voucher στο κινητό

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν, προχωρούν στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που τους αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή:

  • έχει ψηφιακή μορφή,
  • αφορά την αντικατάσταση ενός και μόνο Θερμοσίφωνα (αγορά νέου – ανακύκλωση παλαιού),
  • συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται,
  • αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).

Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

  • το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID),
  • το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης,
  • το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία,
  • τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.