Άλλαξε το επίδομα ανεργίας 2024: Το ποσό και η πληρωμή

0
826
epidoma anergias 2024 poso plirwmi
Πότε η πληρωμή για το νέο επίδομα ανεργίας 2024

Αυξημένο θα είναι από την 1η Απριλίου 2024 το επίδομα ανεργίας 2024, με τους ανέργους, ωστόσο, να μην κερδίζουν στην ουσία και κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ότι πήραν δηλαδή και μία αύξηση 100 ευρώ.

Η αύξηση στο επίδομα ανεργίας έρχεται λόγω της αύξησης που ανακοινώθηκε στον κατώτατο μισθό.

Υπενθυμίζεται, πως από την 1η Απριλίου 2024 και στη συνέχεια ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 830 ευρώ καθαρά, και στη συνέχεια με τις τριετίες ανεβαίνει κι άλλο.

Το καθαρό ποσό για το νέο επίδομα ανεργίας 2024

Πλέον το επίδομα ανεργίας ήταν μέχει τον Μάρτιο στα 479 ευρώ και πλέον ανέρχεται στα 509 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή μια αύξηση στα 30 ευρώ τον μήνα, από 1η Απρίλη και μετά.

Πότε η πρώτη πληρωμή για το νέο επίδομα ανεργίας

Η πρώτη πληρωμή του νέου επιδόματος ανεργίας είναι η τελευταία εργάσιμη του μήνα. Δηλαδή, στις 30 Απριλίου 2024 οι άνεργοι θα πάρουν 509 ευρώ. Οι πληρωμές θα συνεχιστούν με το ίδιο ποσό τους επόμενους μήνες.

Αναλυτικά τα ποσά του νέου κατώτατου μισθού με τις τριετίες

Ο κατώτατος μισθός είναι στα 830 ευρώ, οι μισθοί των περίπου 600.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν αυτήν την αμοιβή θα κλιμακωθούν ως εξής:

 • χωρίς προϋπηρεσία θα είναι 830 ευρώ καθαρά
 • με μία τριετία θα ανέλθουν σε 913 ευρώ
 • με δύο τριετίες σε 996 ευρώ
 • με τρεις τριετίες θα φτάσουν στα 1.079 ευρώ.

Ποια άλλα επιδόματα αυξάνονται λόγω του κατώτατου μισθού

 • Επίδομα μητρότητας
 • Επίδομα γονικής αδείας
 • Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων
 • Επίδομα αποφυλακισμένων
 • Επίσχεσης εργασίας
 • Αφερεγγυότητας εργοδότη
 • Εποχικά επιδόματα
 • Βοήθημα μη μισθωτών
 • Επίδομα εργασίας
 • Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ)
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
 • Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Προγράμματα απασχόλησης
 • Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας 2024

Το επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) χορηγείται στους αιτούντες πρώην μισθωτούς, εφόσον:

 • καταγγέλθηκε ή έληξε η Σύμβαση Εργασίας τους (δεν χορηγείται σε όσους αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους)
 • έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιδότηση (δεν απασχολούνται σε άλλον εργοδότη, δεν αυτοαπασχολούνται, είναι ικανοί και διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας)
 • έχουν πραγματοποιήσει σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα συγκεκριμένο αριθμό ημερών εργασίας, για τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ως εξής:

α) Για ασφαλισμένους που επιδοτούνται για πρώτη φορά

1η περίπτωση

 • τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής και
 • ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησής τους

2η περίπτωση (για ασφαλισμένους που δεν καλύπτουν την προϋπόθεση της 1ης περίπτωσης)

 • τουλάχιστον διακόσιες (200) ημέρες εργασίας ή εκατόν ογδόντα (180) για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής, και
 • ογδόντα (80) ημέρες εξαρτημένης εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα έτη πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης

β) Για ασφαλισμένους που έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν:

 • τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε (125) ημέρες εργασίας ή εκατό (100) ημέρες για οικοδόμους με κρατήσεις υπέρ του κλάδου ανεργίας εντός του 14μήνου πριν από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής σχέσης, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες των δύο τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη ή τη λύση αυτής.
 • Οι ασφαλισμένοι της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν λάβει εντός της προηγούμενης τετραετίας από την έναρξη της επιδότησης για την οποία υποβάλλουν αίτηση πάνω από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα.

Εάν εντός της τετραετίας έχουν επιδοτηθεί, αλλά έχουν λάβει λιγότερα από τετρακόσια (400) ημερήσια επιδόματα, δικαιούνται να επιδοτηθούν για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων (400) ημερησίων επιδομάτων.