Εφορευτική επιτροπή – Δημοτικές εκλογές 2023: Πότε η πληρωμή

0
647
eforeutiki epitropi 2023 dimotikes ekloges plirwmi
Πότε η πληρωμή στα μέλη της εφορευτικης επιτροπής

Για πρώτη φορά φέτος θα γίνει πληρωμή ποσού και στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής στις δημοτικές εκλογές 2023.

Μέχρι σήμερα δεν πληρώνονταν τα μέλη, πέρα από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Ωστόσο στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, προβλέπεται αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, απλά θα είναι μικρότερη.

Τις ανακοινώσεις έκανε ο υπ. Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης, όμως είχαν δημοσιευτεί πριν στο ειδικό ΦΕΚ των αυτοδιοικητικών εκλογών 2023.

Παρακάτω θα δείτε τα ποσά που παίρνουν όσοι συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, καθώς και πότε θα γίνει πληρωμή σύμφωνα με το ΦΕΚ.

Δημοτικές εκλογές 2023: Ποιοι πληρώνονται

Σύμφωνα με την ΚΥΑ για τις εκλογές καταβολή αποζημίωσης γίνεται για τους: διοριζόμενους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, και αναπληρωτές αυτών, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας.

Για πρώτη φορά γίνεται και για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

Τα χρήματα που θα πάρουν είναι ακατάσχετα, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση, φόρο εισφορά ή κράτηση υπέρ τρίτων κ.λπ., δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος και δεν συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς το ελληνικό δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.

Εφορευτική επιτροπή στις Δημοτικές εκλογές 2023 – Τα ποσά

Για την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 ισχύουν τα παρακάτω ποσά:

Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν είκοσι ευρώ (120,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

δ) Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό σαράντα ευρώ (40,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Για την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023 σε όσους Δήμους πάμε για δεύτερο γύρο εκλογών ισχύου τα παρακάτω ποσά:

α. Στους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
β. Στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους αναπληρωτές αυτών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
γ. Στους δημόσιους ή δημοτικούς υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται ως διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας και στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό εκατό ευρώ (100,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.
δ. Στα διοριζόμενα μέλη των εφορευτικών επιτροπών καταβάλλεται ποσό τριάντα ευρώ (30,00 €) για κάθε ημέρα απασχόλησης.

Η διαφορά δηλαδή για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής την πρώτη και τη δεύτερη επιτροπή είναι 10 ευρώ.

Πότε η πληρωμή στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής 2023

Η ΚΥΑ σχετικά με την πληρωμή αναφέρει τα παρακάτω:

Η καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Δεν αναφέρει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Εφορευτική επιτροπή: Πού η υποβολή των δικαιολογητικών για την αποζημίωση

Για να πάρουν τα χρήματα οι δικαιούχοι (βλέπε παραπάνω) πρέπει να μπουν στο ekloges.gsis.gr

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Εκεί θα υποβάλετε αίτηση με τους κωδικούς Taxisnet.

Έπειτα, αφού συνδεθεί ο κάθε δικαούχος ξεχωριστά θα συμπληρώνουν στο πεδίο «Εφαρμογή ηλεκτρονικής αίτησης της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρισης του IBAN», το IBAN τους.

Η πληρωμή της αποζημίωσης, πραγματοποιείται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που δηλώθηκε, κατόπιν διασταύρωσης των δηλούμενων στην αίτηση στοιχείων από τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ/ΥΠΨΗΔ.

Μέσα από την ίδια εφαρμογή οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα στάδια επεξεργασίας και πληρωμής της αποζημίωσης.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Η συμπλήρωση και η υποβολή από τους Εφόρους αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των παραρτημάτων Ι και ΙΙ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο επόμενο άρθρο και,
β) Η συμπλήρωση από τον τακτικό Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή τον αναπληρωτή που θα εκτελέσει χρέη τακτικού των υποχρεωτικών πεδίων που ζητούνται και αφορούν στο ονοματεπώνυμο το ΑΦΜ ή οποίου άλλου απαραίτητου στοιχείου των Γραμματέων, των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί καθώς και των μελών της εφορευτικής επιτροπής.

Για την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι έγκυρα με την επιλογή σχετικής ένδειξης (check box) και να συναινέσει για την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του μόνο για τους σκοπούς της παρούσης επιλέγοντας πάλι το αντίστοιχο πεδίο (check box)

Τι κάνετε αν δεν λάβετε την αποζημίωση

 Για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών:
εα) Aντίγραφο του διορισμού τους.
εβ) Βεβαίωση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
εγ) Έγγραφο δημόσιας αρχής που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου.

Πού ψηφίζω στις δημοτικές εκλογές 2023

Όπως και στις εθνικές εκλογές του Μαΐου και Ιουλίου έτσι και στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, αν θέλετε να μάθετε πού ψηφίζετε θα πρέπει να μπείτε στην ειδική εφαρμογή του ΥΠΕΣ «Πού ψηφίζω 2023» και να δείτε το σχολείο.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να μπείτε στην εφαρμογή

Προς το παρόν η εφαρμογή δεν δείχνει το σχολείο στο οποίο θα ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα.

Θα χρειαστείτε κάποια στοιχεία ή τον ειδικό εκλογικό αριθμό (13 ψηφία)

Εάν δεν έχετε τον ειδικό εκλογικό αριθμό τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε

Το Επώνυμο ολογράφως

και τους δύο πρώτους χαρακτήρες από το

Όνομα

Όνομα Πατέρα

Όνομα Μητέρας

και το έτος γέννησης

Πού ψηφίζουν οι ετεροδημότες στις Δημοτικές Εκλογές 2023

Δυστυχώς, όσοι είχαν κάνει αίτηση στις εθνικές εκλογές να ψηφίσουν στον Δήμο κατοικίας τους και όχι στον Δήμο, στον οποίο έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν εκεί που επιθυμούν.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για τις Δημοτικές Εκλογές 2023, αυτό γίνεται μόνο για τις εθνικές εκλογές, για το Ευρωκοινοβούλιο και τα Δημοψηφίσματα.

Έτσι, θα πρέπει να μεταβούν στον τόπο όπου είναι τα εκλογικά τους δικαιώματα.

Π.χ. Ένας κάτοικος Αθηνών που έχει τα δικαιώματα του στον Έβρο, θα πρέπει να μεταβεί στον Έβρο να ψηφίσει, ακόμη και εάν ψήφισε στην Αθήνα στις εθνικές εκλογές.

Αναλυτικά τι αναφέρει η εγκύκλιος:

Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών και αποδήμων ισχύουν μόνο για τις βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα δημοψηφίσματα.

Στις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών οι εκλογείς δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στους δήμους, στους εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.