Νέα προγράμματα ΟΑΕΔ – Αίτηση για 400 ευρώ σε εργαζόμενους

0
1251

Νέα προγράμματα ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) και αυτή τη φορά αφορούν σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, η κατάρτιση θα δίνει voucher 400 ευρώ (5 ευρώ την ώρα).

Το επίδομα των 400 ευρώ αφορά στους εργαζόμενους άνω των 18 ετών, που απασχολούνται σε όλους τους κλάδους, ενώ η εκπαίδευση δίνει έμφαση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Το νέο voucher αφορά το έργο: «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Έτσι θα πάρετε 400 ευρώ

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να διαλέξουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Θα βρουν ειδική λίστα προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης εμφανίζονται στο voucher.gov.gr.

Αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα πληρωθούν το επίδομα των 400 ευρώ.

Πόσες ώρες είναι το πρόγραμμα

Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και κατόπιν θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης.

Κάθε εργαζόμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης της επιλογής του και θα συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, δηλαδή συνολικά 400 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους παρόχους κατάρτισης (ΚΕΚ) και να δηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή.

Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω μη υλοποίησης του τμήματος ή λόγω συμπλήρωσης του αριθμού συμμετεχόντων δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για όσες φορές συμβεί αυτό.