Ανατροπή στο Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Αίτηση με ΑΦΜ στο gov.gr

0
16406
allazothermosifona aitisi
Βήμα βήμα η αίτηση για το Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Λίγες μέρες μένουν για να ανοίξει το «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» για αίτηση στο allazothermosifona.gov.gr – την ώρα που διαβάζετε το άρθρο μπορεί να έχει ανοίξει ήδη-. Βέβαια, υπήρξε ανατροπή και πάλι με την ημερομηνία, αλλά και με τον τρόπο της αίτησης. Πλέον, θα γίνονται οι αιτήσεις τμηματικά με βάση το ΑΦΜ

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε πως τελικά στις 11 Μαΐου η πλατφόρμα allazothermosifona.gov.gr ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ θα ανοίξει και όχι στις 10 Μαΐου.

Έτσι από την Πέμπτη 11 Μαΐου θα μπορείτε πολύ απλά να κάνετε την αίτησή σας, ώστε να πάρετε επιδότηση για αλλαγή του παλιού σας θερμοσίφωνα με νέο ηλιακό θερμοσίφωνα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Έξι είναι τα στοιχεία που πρέπει να εισάγετε κατά τη διάρκεια της αίτησής σας. Αν τα πληροίτε τα κριτήρια και είστε δικαιούχος έχετε δικαίωμα να πάρετε έως και 60% επιδότηση.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το ΦΕΚ, δικαιούστε δύο voucher μετά την αίτηση και την έγκρισή της. Συγκεκριμένα:

 • ένα για την αγορά ηλιακού θερμοσίφωνα
 • δύο για τις υπηρεσίες εγκατάστασης.

Ποια ΑΦΜ κάνουν πρώτα αίτηση για το Αλλάζω Θερμοσίφωνα

Το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσίφωνα» θα αφορά 120.000 νοικοκυριά, θα ανοίξει την Πέμπτη 11 Μαΐου με βάση το ΑΦΜ.

Έτσι στις 11 Μαΐου κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2

στις 12 Μαΐου κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4

στις 13 Μαΐου κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν 1,2,3,4,5,6

στις 14 Μαΐου κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν  1,2,3,4,5,6,7,8

στις 15 Μαΐου κάνουν αίτηση τα ΑΦΜ που λήγουν 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Από τις 15 Μαΐου και μετά θα μπορούν όλα τα ΑΦΜ να κάνουν αίτηση.

Οδηγίες για αίτηση στο allazothermosifona.gov.gr

Μόλις ανοίξει η πλατφόρμα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ θα πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να κάνετε είσοδο με τους κωδικούς του Taxisnet που έχετε.

Έπειτα εισάγετε τα παρακάτω 6 στοιχεία:

 • τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,
 • ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.) ή το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
 • ότι εφόσον η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη/παραχω-ρούμενη υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη
 • ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό όπως για παράδειγμα στα προγράμματα Εξοικονομώ
 • την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,
 • Τον αριθμό τηλεφώνου για να έρθει το voucher και αν υπάρχει το email.

Σημαντικές προϋποθέσεις για την επιδότηση για θερμοσίφωνα

Εκτός από τα κριτήρια που πρέπει να πληροίτε ως δικαιούχοι, υπάρχουν και μερικές προϋποθέσεις για να λάβετε τις επιταγές.

Αρχικά θα πρέπει να έχετε έναν παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ο οποίος να είναι

λειτουργικός,

να είναι τοποθετημένος στην κατοικία που έχετε δηλώσει.

Και να είναι χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους του Αλλάζω Θερμοσίφωνα

 • Να είναι οικιακοί καταναλωτές που θα έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
 • Οι αιτήσεις να υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από κάθε φυσικό πρόσωπο.
 • Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
 • Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Πώς θα πάρετε το voucher στο κινητό

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν, προχωρούν στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που τους αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή:

 • έχει ψηφιακή μορφή,
 • αφορά την αντικατάσταση ενός και μόνο Θερμοσίφωνα (αγορά νέου – ανακύκλωση παλαιού),
 • συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται,
 • αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).

Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 • το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID),
 • το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης,
 • το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία,
 • τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.