Allazothermosifona.gov.gr: Πότε και πού τα αποτελέσματα

0
13574
allazothermosifona apotelesmata
Πού θα βγούν τα αποτελέσματα για το alazothermosifona.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» συνεχίζουν να κάνουν αίτηση στο allazothermosifona.gov.gr για αλλαγή ηλιακού θερμοσίφωνα.

Υπενθυμίζεται πως το allazothermosifona.gov.gr άνοιξε στα μέσα του Μαΐου και πλέον μπορούν όλοι να κάνουν αίτηση ανεξαρτήτως λήγοντα του ΑΦΜ τους, αφού είχε ανοίξει τμηματικά.

Αν δεν έχετε κάνει αίτηση ακόμα στο gov.gr βιαστείτε, καθώς ήδη έχουν γίνει – σύμφωνα με πληροφορίες – πάνω από 170.000.

Για να εγκριθεί, ωστόσο, η αίτησή σας, θα πρέπει να πληροίτε σειρά κριτηρίων, τόσο οικονομικών όσο και κοινωνικών.

Πρόκειται για δύο voucher, το ένα αφορά την αγορά του θερμοσίφωνα και το άλλο τις εργασίες που χρειάζονται.

Μέχρι πότε η αίτηση στο allazothermosifona.gov.gr

Ο οδηγός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» αναφέρει πως οι αιτήσεις τελειώνουν στις 20 Ιουνίου.

Θα δοθεί παράταση για την αίτηση στο Αλλάζω Θερμοσίφωνα;

Κανείς δεν έχει ενημερώσει από το αρμόδιο υπουργείο αν τελικό δώσουν παράταση στο πρόγραμμα και τελικά υπάρξουν κι άλλες μέρες για αίτηση.

Πότε τα αποτελέσματα του allazothermosifona.gov.gr;

Τα αποτελέσματα δεν μπορούν να βγουν πριν από τις 20 Ιουνίου, καθώς θα συνεχίζονται οι αιτήσεις. Έτσι έπειτα από εκείνη την ημέρα, οι αιτήσεις θα βαθμολογηθούν και στη συνέχεια θα βγουν οι προσωρινοί πίνακες.

Με βάση τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων υπολογίζονται καταρχάς τα ποσά της δημόσιας δαπάνης που αναλογούν σε κάθε Περιφέρεια τόσο για την 1η όσο και για τη 2η & 3η εισοδηματικές κατηγορίες.

Στη συνέχεια γίνεται η κατάταξη των αιτήσεων σε 26 διακριτές λίστες. Οι αιτήσεις της 1ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Οι αιτήσεις της 2ης και 3ης εισοδηματικής κατηγορίας κατατάσσονται μαζί σε 13 χωριστές λίστες – μία ανά Περιφέρεια, ξεκινώντας πάντα από αυτή με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και προχωρώντας με φθίνουσα σειρά κατάταξης.

Το 30% της Δημόσιας Δαπάνης δεσμεύεται για τους ωφελούμενους της 1ης (χαμηλότερης) εισοδηματικής κατηγορίας, ενώ το υπόλοιπο 70% θα καλύψει τους ωφελούμενους που ανήκουν στη 2η και 3η εισοδηματική κατηγορία του Προγράμματος. Στην περίπτωση που εξαντληθεί η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη είτε της 1ης, είτε της 2ης & 3ης εισοδηματικής κατηγορίας, οι πλεονάζουσες αιτήσεις εντάσσονται στον πίνακα επιλαχουσών αιτήσεων της συγκεκριμένης λίστας και δύναται να χρηματοδοτηθούν εφόσον:

– αυξηθεί η δημόσια δαπάνη με μεταγενέστερη απόφαση,

– αποδεσμευθεί δημόσια δαπάνη λόγω μη χρήσης κάποιας επιταγής ή εξαργύρωσής της σε χαμηλότερη αξία από την προβλεπόμενη(αποδέσμευση κονδυλίων).  Για τον υπολογισμό της ανάλωσης της δημόσιας δαπάνης ανά αίτηση, λαμβάνεται υπόψη η μέγιστη ονομαστική αξία επιταγής για κάθε κατηγορία συσκευής που περιλαμβάνει η αίτηση αυτή.

Πώς κάνεις ένσταση στο Αλλάζω Θερμοσίφωνα;

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Οδηγίες για αίτηση στο allazothermosifona.gov.gr

Μπείτε στη πλατφόρμα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ θα πρέπει να κάνετε τα εξής βήματα:

Αρχικά θα πρέπει να κάνετε είσοδο με τους κωδικούς του Taxisnet που έχετε.

Έπειτα εισάγετε τα παρακάτω 6 στοιχεία:

 • τον 11-ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,
 • ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.) ή το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο,
 • ότι εφόσον η κατοικία είναι ενοικιαζόμενη/παραχω-ρούμενη υπάρχει συναίνεση του ιδιοκτήτη
 • ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης Ηλιακού Θερμοσίφωνα από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό όπως για παράδειγμα στα προγράμματα Εξοικονομώ
 • την ύπαρξη ή μη μέλους ΑΜΕΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,
 • Τον αριθμό τηλεφώνου για να έρθει το voucher και αν υπάρχει το email.

Σημαντικές προϋποθέσεις για την επιδότηση για θερμοσίφωνα

Εκτός από τα κριτήρια που πρέπει να πληροίτε ως δικαιούχοι, υπάρχουν και μερικές προϋποθέσεις για να λάβετε τις επιταγές.

Αρχικά θα πρέπει να έχετε έναν παλιό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, ο οποίος να είναι

λειτουργικός,

να είναι τοποθετημένος στην κατοικία που έχετε δηλώσει.

Και να είναι χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Πώς θα πάρετε το voucher στο κινητό

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν, προχωρούν στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που τους αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή:

 • έχει ψηφιακή μορφή,
 • αφορά την αντικατάσταση ενός και μόνο Θερμοσίφωνα (αγορά νέου – ανακύκλωση παλαιού),
 • συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται,
 • αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).

Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 • το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID),
 • το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης,
 • το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία,
 • τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.