Σπίτι μου: Αίτηση για δάνειο σε Εθνική, Πειραιώς, Eurobank

0
1478
daneia dypa spiti mou
Σπίτι μου, αίτηση σε τράπεζα για δάνειο

Η αίτηση για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» για δάνειο σε νέους από 25 ετών έως 39 ετών άνοιξε τη Δευτέρα 3 Απριλίου. Δεν υπάρχει προς το παρόν προθεσμία για λήξη των αιτήσεων, ωστόσο πρέπει να γνωρίζετε πως η αίτηση γίνεται μόνο σε τράπεζα και όχι σε ψηφιακή πλατφόρμα μέσω gov.gr.

Σπίτι μου: Σε ποιες τράπεζες κάνω αίτηση για δάνειο

Με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα δείτε παρακάτω, μπορείτε να κάνετε αίτηση για δάνειο για αγορά σπιτιού σε: Alpha Bank, Attica Bank, Eurobank, Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς, Παγκρήτια, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Τα επιτόκια είναι διαφορετικά για κάθε τράπεζα, αλλά κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα.

Πίνακες με τα επιτόκια στις τράπεζες

Τα επιτόκια της τράπεζας για το Σπίτι μου

Σπίτι μου: Δικαιολογητικά για την αίτηση στην τράπεζα

  • Ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που δεν έχει εκδοθεί νωρίτερα από 1 μήνα πριν την αίτηση).
  • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους.
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Μέχρι πόσο δάνειο μπορώ να πάρω για το «Σπίτι μου»

Το μέγιστο ποσό δανείου που μπορείτε να πάρετε είναι έως το 90% του ποσού του συμβολαίου αγοραπωλησίας, και σε κάθε περίπτωση, δεν ξεπερνά τα 150.000 ευρώ.

Δάνειο σε νέους: Ποιοι έχουν μηδενικό επιτόκιο στην τράπεζα

Το επιτόκιο του δανείου θα είναι μηδενικό είναι οι εξής δύο κατηγορίες:

Νέα ζευγάρια που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης,

Νέοι ή νέα ζευγάρια που, κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (έως 30 έτη), καταστούν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι. Η επιδότηση επιτοκίου θα ξεκινά μετά την υποβολή στην Τράπεζα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σχετικά με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στη κατηγορία των τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών και θα αφορά το υπόλοιπο διάστημα αποπληρωμής του δανείου.

Δάνεια σε νέους: Βασικές προϋποθέσεις για το σπίτι

Για να γίνει δεκτή αίτηση για στεγαστικό δάνειο, το σπίτι που θα αγοραστεί θα πρέπει να έχει μερικά χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά:

  • Το ακίνητο να έχει εμβαδόν έως 150 τ.μ.
  • Το ακίνητο έχει παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών.
  • Ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%.
  • Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.
  • Το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

Παράλληλα υπάρχει ένας αναλυτικός οδηγός της ΔΥΠΑ με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)