Εκλογές 2023: Τι θα γίνει αν δεν πάω να ψηφίσω

0
32368
ekloges 2023 pou psifizo
Τι προβλέπεται για τις εκλογές 2023 αν δεν πάει κάποιος να ψηφίσει.

Πλησιάζουν οι εκλογές 2023 της 21ης Μαΐου και οι ψηφοφόροι θα μεταβούν στο εκλογικό κέντρο που θα πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα είτε στον τόπο διαμονής τους είτε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Προς το παρόν στην ειδική εφαρμογή του ΥΠΕΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να δουν το σχολείο, όπου θα ψηφίσουν, μόνο το εκλογικό διαμέρισμα. Υπενθυμίζεται πως οι ετεροδημότες μπορούν να δουν αν έχει εγκριθεί η αίτησή τους να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους.

Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί που λόγω απόστασης ή δουλειάς ή ακόμα επειδή βρίσκονται στο εξωτερικό να μην μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές 2023.

Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν κυρώσεις για όσους δεν πάνε να ψηφίσουν την 21η Μαΐου;

Εκλογές 2023: Έχω κυρώσεις αν δεν πάω να ψηφίσω;

Η εγκύκλιος για τις εκλογές του 2019 είχε μερικές διευκρινίσεις για όσους δεν ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές.

Συγκεκριμένα ανέφερες πως οι ψηφοφόροι που δεν θα μπορέσουν να πάνε στον τόπο, όπου έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω από 200 χιλιόμετρα από τον τόπο διαμονής τους, μπορούν να παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών στο δήμο του τόπου διαμονής τους και να εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση.

Οι δημοτικές αρχές θα εφοδιαστούν με τις σχετικές βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να τις χορηγήσουν στους ενδιαφερόμενους εκλογείς.

Η Εγκύκλιος αναφέρει πως εκτός από τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις θα υπάρξουν και εκείνες, κατά τις οποίες ορισμένοι εκλογείς δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν για άλλους σοβαρούς λόγους.

Οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να έχουν στην κατοχή τους σχετικά έγγραφα ή στοιχεία, με τα οποία να δικαιολογούν την παράλειψη άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται:

Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί. Επισημαίνεται ότι για τους στρατιωτικούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.27 της εκλογικής νομοθεσίας(ψηφοφορία στον τόπο που υπηρετούν βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων) κατά τη διενέργεια των εκλογών και για τους οποίους σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους εγγραφής.

Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας κ.λπ., στους οποίους, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος.

Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Γίνεται κατανοητό πως κυρώσεις αν δεν καταφέρεις να ψηφίσεις δεν υπάρχουν, όμως για παν ενδεχόμενο μπορείς να προμηθευτείς το χαρτί από τον Δήμο σου.

Εκλογές 2023: Ποιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να ψηφίσουν

  • όσοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό και
  • όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους.

Ως εκ τούτου:

  • οι εκλογείς που θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό, οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο εξωτερικό.
  • οι εκλογείς άνω των 70 ετών αν δεν ψηφίσουν δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Ετεροδημότες: Πού βλέπουν πού ψηφίζουν το 2023

Για να δουν πού ψηφίζουν οι ετεροδημότες θα πρέπει αρχικά να ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΕΔΩ, έπειτα θα πρέπει να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία.

  • Επώνυμο, (ολογράφως)
  • Όνομα, (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα)
  • Όνομα Πατέρα, (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα)
  • Έτος Γέννησης, (4 αριθμοί)
  • Όνομα Μητέρας (Αρκούν τα 2 πρώτα γράμματα),

Εναλλακτικά, μόνο τα πεδία με τον Εκλογικό Αριθμό και το Επώνυμο.

Όσοι μπαίνουν θα δουν στο κάτω μέρος, μετά τα στοιχεία που εμφανίζονται, με έντονα γράμματα τον Δήμο, όπου ψηφίζουν για τις εκλογές 2023.

Εκλογές 2023: Ποιες αιτήσεις κόπηκαν

Οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν ανανεωθεί και περιλαμβάνουν αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο gov.gr μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2023, έκτοτε, από την 1η Μαρτίου και μετά δεν έχουν καταμετρηθεί οι αιτήσεις.

Έτσι αν έχετε κάνει αίτηση πρόσφατα, θα πρέπει να μεταβείτε στον Δήμο, όπου έχετε τα εκλογικά σας δικαιώματα για να ψηφίσετε.

Εκλογές 2023: Πού θα δουν πού ψηφίζουν όσοι δεν είναι ετεροδημότες

Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια για τους ψηφοφόρους που θα ψηφίσουν στον Δήμο που έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα σχολεία, όπου θα ψηφίσουν, παρά μόνο το εκλογικό διαμέρισμα.