Δημοτικός Σύμβουλος 2024: Πότε η πρώτη πληρωμή Ιανουαρίου

0
659
δημοτικος συμβουλος 2023 dimotikos sumboulos
Πόσα τα λεφτά για τον Δημοτικό Σύμβουλο

Πλησιάζει η ώρα της πρώτης πληρωμής για όποιον εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος 2024.

Από 1η Ιανουαρίου 2024 οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες ανέλαβαν τα καθήκοντά τους. Ήδη οι πρώτες συνεδριάσεις των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων έχουν γίνει και πλησιάζει σε λίγο καιρό η πρώτη πληρωμή.

Το ύψος του ποσού που θα λάβουν οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι διαφέρει ανάλογα με τις συνεδριάσεις που έχουν λάβει μέρος, ενώ ο μισθός Δημάρχων, Περιφερειαρχών και Προέδρων Κοινότητας διαφέρουν ανάλογα με το δημοτικό διαμέρισμα που ανήκουν και τον πληθυσμό.

Δημοτικός Σύμβουλος 2024: Πότε η πρώτη πληρωμή

Κανονικά τέλη Ιανουαρίου περίπου στις 30 ή 31 του μηνός θα γίνει η πρώτη πληρωμή.

Αναλυτικά οι μισθοί των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους παίρνουν 4.275,00 €

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000- 100.000 κατοίκους 3.420,00 €

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους 2.565,00 €

– Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους 2.137,50 €

– Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000 – 100.000 κατοίκους 1.710,00 €

– Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους 1.282,50 €

– Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων 897,75 €

– Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων με πληθυσμό από 20.000 – 100.000 κατοίκους 718,20 €

– Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων κάτω των 20.000 κατοίκων 538,65 €

Η αμοιβή που καταβάλλεται στα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. από τους δήμους θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται.

Να σημειωθεί ότι η αντιμισθία των Περιφερειαρχών ισούται με 4.275 ευρώ το μήνα και των αντιπεριφερειαρχών με 3.206 ευρώ.

Δημοτικές εκλογές 2023: Ο μισθός των Δημοτικών Συμβούλων

Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε έναν ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, ο οποίος ορίζεται σε τέσσερις το ανώτερο ανά μήνα.

Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά 55,57 ευρώ ή 38,89 ευρώ ανάλογα τον δήμο.

Επίσης, οι πρόεδροι δημοτικών κοινοτήτων δικαιούνται έξοδα κίνησης που καταβάλλονται μηνιαίως και το ύψος τους καθορίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του δήμου.

Συγκεκριμένα, εάν η απόσταση είναι εως 10 χλμ το ποσό ανέρχεται σε 300 ευρώ το μήνα, εως 20 χιλ 350 ευρώ και άνω των 20 χιλ 400 ευρώ.