Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Αβεβαιότητα με την πληρωμή

0
671
epidoma reumatos me thermansi aitisi aade plirwmi
Τι ισχύει με την πληρωμή για επίδομα θέρμανσης με ρεύμα

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα τελειώνουν στις 19 Ιανουρίου και όσοι δεν έχετε κάνει, πρέπει να σπεύσετε, αφού παράταση δεν αναμένεται να δοθεί. Όσοι έκαναν αίτηση, θα περιμένουν στο επόμενο διάστημα την πρώτη πληρωμή, η ημερομηνία της οποία είναι αβέβαιη προς το παρόν.

Το σίγουρο είναι πως το επίδομα δεν θα δοθεί με τη μορφή χρημάτων, αλλά ως έκπτωση σε λογαριασμό ρεύματος.

Το πρόγραμμα αφοράα την περίοδο κατανάλωσης από τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 2024 και προσφέρει έκπτωση, που κυμαίνεται από 45 ευρώ έως 480 ευρώ το τρίμηνο με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, παρόμοια με αυτά του επιδόματος θέρμανσης.

Μόνο προσοχή, όσοι έχουν πάρει το επίδομα θέρμανσης (για θέρμανση με πετρέλαιο, φυσικό αέριο κτλ) δεν μπορούν να λάβουν και το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα.

Μπέρδεμα με την πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης με ρεύμαΠότε θα γίνει

«Γρίφος» αποτελεί το πότε και σε ποιο λογαριασμό ρεύματος θα δούμε πιστωμένη την έκπτωση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι είτε σε έναντι είτε σε εκκαθαριστικό λογαριασμό, όμως το χρονικό διάστημα για την έκπτωση δεν το έχει δώσει η κυβέρνηση.

Γνωρίζουμε ότι θα αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και πως θα γίνει σε κάποιον λογαριασμό. Αυτό που απαιτείται από τους καταναλωτές είναι η υποβολή των στοιχείων των δαπανών που προκύπτουν από τους λογαριασμούς που αφορούν στην περίοδο επιδότησης, η οποία όμως δύναται να γίνει σταδιακά, κατά την έκδοση του εκάστοτε λογαριασμού.

Σε κάθε περίπτωση, ο δικαιούχος θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει, έως και 15 Σεπτεμβρίου 2024, τα στοιχεία για το σύνολο των λογαριασμών που έχουν εκδοθεί για την παροχή του και αφορούν σε κατανάλωση της περιόδου ενίσχυσης.

Δηλαδή, κάποιος που θα υποβάλλει αμέσως τον λογαριασμό ρεύματος εκείνης της περιόδους μπορεί να πάρει την έκπτωση στον αμέσως επόμενο λογαριασμό. Αλλά μπορεί και κάτι τέτοιο να μην γίνει άμεσα και να δοθεί στον λογαριασμό του Ιονίου, για παράδειγμα.

Αποτελεί ακόμα μυστήριο η ακριβής ημερομηνία της έκπτωσης. Ωστόσο, αν το καταβάλλετε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου θα τα χάσετε.

Προσοχή όμως πρέπει πρώτα να κάνετε αίτηση στην ΑΑΔΕ!

Εδω η αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα 2024

Το κάθε νοικοκυριό υποβάλει μόνο μία αίτηση, δεν χρειάζεται να κάνει το κάθε μέλος αλλά μόνο ο ένας, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας.

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ μπαίνετε στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και εκεί θα σας ζητηθούν τα εξής στοιχεία:

  • Η κατοικία σας είναι ενοικιαζόμενη/Εισάγετε έναν ΑΦΜ εκμισθωτή
  • Όνοματεπώνυμο Εκμισθωτή
  • Εισάγετε έναν ΑΦΜ/Όνοματεπώνυμο παραχωρούντος
  • Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος της κύριας κατοικίας σας
  • e-mail επικοινωνίας
  • Τηλέφωνο Οικίας
  • Κινητό τηλέφωνο

Μόλις γίνει ο έλεγχος των στοιχείων η ΑΑΔΕ θα αποστείλει τα στοιχεία στον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για να ενημερώσει τους προμηθευτές ρεύματος ώστε να εφαρμοστή η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Αίτηση χωρίς taxisnet

Τα πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στο TAXISnet, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνουν τον Α.Φ.Μ. και έναν αριθμό ειδοποίησης εκκαθαριστικού σημειώματος μιας εκ των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας.

Οι αιτήσεις προσώπων που δεν πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 1 και 2, απορρίπτονται αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με σχετική αιτιολογία. Περιπτώσεις απόρριψης οφειλόμενες στον λόγο εξαίρεσης της περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 1, οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας μη ύπαρξης σχετικής αναφοράς στο αρχείο οχημάτων που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε. θεραπεύονται με τη διαδικασία του άρθρου 6.

Δεν είναι αποδεκτή η χρήση του ίδιου αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για περισσότερους από έναν δικαιούχο για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως και για περισσότερες της μίας αίτησης από τον ίδιο Α.Φ.Μ.

Δεν είναι αποδεκτή η αίτηση για αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τον οποίο έχει εγκριθεί επίδομα θέρμανσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 125/2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού» (Β’6238).

Όλα τα συνδεόμενα με την υποβαλλόμενη αίτηση δικαιολογητικά, καθώς και οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής τους, φυλάσσονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους για διάστημα 5 ετών.

Με την είσοδο στην εφαρμογή και πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιούν την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται και συναινούν στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης επιδόματος θέρμανσης.

Η υποβολή αίτησης κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στους ενδιαφερόμενους εάν δεν επαληθευθεί ο έλεγχος των προϋποθέσεων της παρούσας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των προϋποθέσεων της παρ. 2 τεκμαίρεται η αποδοχή λήψης της επιδότησης. Με την οριστικοποίηση της αίτησης ενημερώνεται ο αιτών για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης.

Τα κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα 2024

Αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται:

● έως 16 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν
διαστάσει.

● έως 24 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ για κάθε τέκνο.

● έως 29 ευρώ για τη μονογονεϊκή οικογένεια, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Περιουσιακά Κριτήρια

Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2023 δεν πρέπει να υπερβαίνει:

● τις 200 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει.

● τις 300 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις
μονογονεϊκές οικογένειες.