Επίδομα ρεύματος για θέρμανση: Πιο νωρίς η αίτηση, αλλά όχι στο gov.gr

0
902
epidoma reumatos aitisi gov.gr aade
Πότε η αίτηση για επίδομα ρευματος.

Νέα στοιχεία για το επίδομα ρεύματος που θα δοθεί για θέρμανση σε όσους δεν έχουν λάβει επιδότηση για θέρμανση με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλα κτλ.

Το επίδομα ρεύματος ήταν αρχικά να ανοίξει για αίτηση μετά την 1η Ιανουαρίου, όμως, η ΕΡΤ έχει νεότερες πληροφορίες για την ημερομηνία.

Υπενθυμίζεται πως η αίτηση ισχύει για όσους δεν έχουν πάρει επίδομα για θέρμανση μέσω καυσίμων, δεν θα γίνει στο gov.gr, αλλά στο MyΘέρμανση και δε θα δοθεί ως χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό, αλλά ως έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος.

Προς το παρόν είναι άγνωστο σε ποιον από τους λογαριασμούς ρεύματος θα πιστωθεί η επιδότηση μετά την αίτηση. Επίσης, το επίδομα θα δοθεί για τους μήνες Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος.

Πότε ανοίγει η αίτηση για επίδομα ρεύματος – Νέα ημερομηνία

Όσοι, λοιπόν, ζεσταίνονται μέσω ρεύματος (με aircondition, σώματα θερμότητας κτλ) θα μπορούν να κάνουν αίτηση στο MyΘέρμανση πριν από τα Χριστούγεννα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Η επιδότηση θα αφορά στους ευάλωτους, ξεκινά από τα 45 ευρώ και θα φτάνει το ανώτερο τα 480 ευρώ.

Για να υπολογίσετε πόσα χρήματα δικαιούστε, θα πρέπει να κάνετε υπολογισμός με τις βαθμοημέρες -όπως και στο επίδομα θέρμανσης-.

Πόσο επίδομα ρεύματος θα λάβετε;

Tο ποσό της επιδότησης δεν θα το λάβετε στην τράπεζα, αλλά ως έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος. Θα ισχύει για τρεις μήνες και συγκεκριμένα για Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και κάθε μήνα το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης θα ανέλθει σε 60 ευρώ επί τις βαθμοημέρες του κάθε οικισμού.

Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς με δριμύ ψύχος (συντελεστής βαθμοημερών άνω του ένα), το υπολογιζόμενο ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και αντιστοίχως τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση κατ’ ανώτατο όριο. Με βάση τα παραπάνω, το εύρος της τρίμηνης ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ.

Επίδομα ρεύματος: Τα κριτήρια για να το λάβετε

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται:

 • Έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
 • Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα.

Για κάθε τέκνο, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

 • Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.
 • Για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων.

Τα περιουσιακά κριτήρια ορίζονται ως εξής:

 • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Προσοχή στα δικαιολογητικά για το επίδομα ρεύματος

Όταν ανοίξει η αίτηση θα μπείτε στην ΑΑΔΕ και θα πρέπει να συμπληρώσετε τα εξής στοιχεία:

 • ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
 • το ονοματεπώνυμό του,
 • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
 • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
 • το ΑΦΜ του προσώπου στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος και το ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή που έκδωσε τον τελευταίο διαθέσιμο λογαριασμό και
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

Αφού ελεγχθούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια από την ΑΑΔΕ, αποστέλλονται τα στοιχεία ΑΦΜ δικαιούχου, ΑΦΜ που εκδίδεται ο λογαριασμός, ΑΦΜ και επωνυμία του προμηθευτή, ο αριθμός παροχής ρεύματος κύριας κατοικίας και το ύψος της επιδότησης που δικαιούται στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να τα κοινοποιήσει στους προμηθευτές και να εφαρμόσουν την επιδότηση στους λογαριασμούς υπό μορφή έκπτωσης.