Πληρωμή Market Pass 2: Δεν μπήκαν τα λεφτά – Έκτακτη ενημέρωση

0
685
market pass 2 plirwmi lefta πληρωμη
Γιατί αργεί η πληρωμή Market Pass 2

Η πληρωμή του market pass 2 ήταν προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε τουλάχιστον σε όλους.

Με νέα έκτακτη ενημέρωση, μάθαμε πως τελικά η ολοκλήρωση της πληρωμής του Market Pass 2 θα πάρει παράταση έως το απόγευμα της Δευτέρας 2 Οκτωβρίου. Ο λόγος για αυτή την καθυστέρηση δεν έχει γίνει γνωστός, όμως φαίνεται πως συνδέεται με τα συστήματα των τραπεζών και πότε αυτάα πιστώνουν τα χρήματα.

Σύμφωνα με τα παράπονα των δικαιούχων δεν έχουν μπει τα λεφτά τόσο στην ψηφιακή κάρτα, όσο και στους λογαριασμούς.

Να θυμίσουμε πως όσοι έχουν δηλώσει την πληρωμή στην τράπεζα, χάνουν το 20% του επιδόματος.

Πότε η επόμενη πληρωμή του Market Pass 2

Σε πρώτη φάση τα λεφτά του Market Pass 2 θα έμπαιναν στις 29/9 στους πολίτες που είχαν υποβάλει αίτηση κατά το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον τα χρήματα δεν μπήκαν την Παρασκευή 29/9, είτε θα μπουν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, είτε πάτε για τη δεύτερη πληρωμή σε λίγο παραπάνω από έναν μήνα.

Τώρα πάμε για την τελευταία πληρωμή τον Νοέμβριο.

  • Αιτήσεις που θα υποβληθούν από 26 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2023.
  • Δικαιούχους των οποίων δεν έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωσή από τη Φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η νέα πληρωμή του Market Pass 2 θα γίνει μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2023.

Market Pass 2: Ποιοι το παίρνουν Νοέμβριο – Δεκέμβριο διπλάσιο

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πως το market pass 2 θα πάρει παράταση για άλλους δύο μήνες και συγκεκριμένα για Νοέμβριο και Δεκέμβριο για δύο μόνο περιοχές.

Συγκεκριμένα για τη Θεσσαλία και τον Έβρο που έχουν γνωρίσει τεράστιες καταστροφές. Μάλιστα,

Μάλιστα για αυτούς το ποσό θα είναι διπλάσιο.

Έτσι, τα σενάρια για καθολική παράταση του Market Pass 2 παίρνουν και επίσημα τέλος.

Βήμα βήμα η αίτηση για Market Pass 2

Όσοι χρειαστεί να κάνουν αίτηση στο gov.gr θα πρέπει να εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς για το TAXISNet.

Θα συμπληρώσουν:

  • τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου
  • και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Στη συνέχεια διαλέγουν τον τρόπο πίστωσης των χρημάτων.

Έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί.

Αν επιλέξετε κατάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ, θα πρέπει να βάλετε το IBAN από ενεργό λογαριασμό Τραπέζης.

Την ίδια διαδικασία μπορείτε να την κάνετε και στα ΚΕΠ.

Προσοχή! Αν δεν διαθέτετε smartphone με NFC, δεν θα λάβετε την κάρτα στο κινητό και μπορεί να χάσετε το επίδομα.

Ποιο μέλος του νοικοκυριού μπορεί να αιτηθεί για το Market Pass;

α. Για έγγαμους ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αρμόδιος να αιτηθεί είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

β. Σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων / μερών συμφώνου συμβίωσης, ο ένας εκ των δύο, οπότε αποκλείεται αυτοδικαίως ο άλλος.

γ. Δεν δικαιούνται να αιτηθούν:

γ1. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως εξαρτώμενα μέλη στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 από άλλο πρόσωπο,

γ2. φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώθηκαν ως φιλοξενούμενα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022 από άλλο πρόσωπο,

γ3. φυσικά πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης για το φορολογικό έτος 2022,

γ4. φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και

γ5. φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2022.

Market Pass 2: Αναλυτικά τα κριτήρια

α. Κριτήρια εισοδήματος

Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούνται την ενίσχυση, εφόσον το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2022, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται σε έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή ευρισκόμενο εν διαστάσει και είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση βάσει της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα. Το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας το εισόδημα αυτό καθορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ και προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, άλλο εξαρτώμενο μέλος και φιλοξενούμενο μέλος μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται εκείνο το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των εξαρτώμενων τέκνων, άλλων εξαρτώμενων μελών και φιλοξενούμενων μελών, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει εμπρόθεσμα κατά περίπτωση υποβληθεί.

β. Κριτήρια ακίνητης περιουσίας

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2022, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.