Εποχικό επίδομα 2023 ΔΥΠΑ: Αίτηση στο gov.gr

0
5966
epoxiko epidoma 2023 aitisi gov.gr
Πότε η αίτηση για εποχικό επίδομα 2023 στο gov.gr

Στο gov.gr μπορούν οι δικαιούχοι να κάνουν αίτηση για το επoχικό επίδομα 2023 της ΔΥΠΑ. Έρχονται μάλιστα και αλλαγές, αφού οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροi φέτος.

Πότε ανοίγει το εποχικό επίδομα 2023 ΔΥΠΑ στο gov.gr

Το gov.gr ανοίγει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί για αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.

Διαβάστε επίσης: Εποχικό επίδομα 2023 ΔΥΠΑ: Πότε η πληρωμή

Οδηγίες για αίτηση στο gov.gr για το εποχικό επίδομα 2023

Αρχικά θα πρέπει να μπείτε ΕΔΩ στο gov.gr.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr -> Εργασία και ασφάλιση -> Ανεργία -> Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Θα χρειαστείτε να βάλετε τους κωδικούς taxisnet.

Παράλληλα η αίτηση γίνεται και μέσω των ΚΕΠ από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 557,38 ευρώ έως 1.114,75

Αναλυτικά οι δικαιούχοι για το εποχικό επίδομα 2023

Φέτος οι δικαιούχοι θα είναι περισσότεροι. Αυτό συμβαίνει γιατί εντάσσονται πολίτες που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ασκούν κάποιο από τα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμου,

λατόμου,

ασβεστοποιού,

κεραμοποιού,

πλινθοποιού,

αγγειοπλάστη,

δασεργάτη,

ρητινοσυλλέκτη,

καπνεργάτη,

μουσικού – μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου,

υποδηματεργάτη,

μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης,

χειριστή εκσκαπτικών,

ανυψωτικών,

οδοποιητικών,

γεωτρητικών μηχανημάτων,

ηθοποιού,

τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου,

ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, τ

αμία κινηματογράφου και θεάτρου,

εργαζομένου τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,

σμυριδεργάτη,

το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου – κινηματογράφου,

του χορευτή – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων,

καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις – μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Στην κατηγορία των εργαζομένων τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, περιλαμβάνονται και όσα άτομα έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης για να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, όπως αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται με τον εργαζόμενο, περί των όρων και προϋποθέσεων για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ.

Συνταξιούχοι την 10/09, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα, εφόσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος.

Οικοδόμοι που έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από ενενήντα πέντε (95) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες εργασίας.

Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατόν εξήντα τρεις (163) πραγματικές ημέρες εργασίας.

Επιπροσθέτως, απαιτείται να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούν περισσότερους από τρεις (3) μισθωτούς να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο