Allazothermosifona.gov.gr: Πότε η αίτηση ΑΦΜ

0
1348
allazothermosifonagovgr
Πότε η αίτηση στο allazothermosifonagovgr

Κακά τα νέα για όσους θέλουν να κάνουν σύντομα αίτηση στο allazothermosifona.gov.gr με ΑΦΜ για νέο ηλιακό θερμοσίφωνα, αφού υπήρξε μία ανατροπή στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» και τελικά θα καθυστερήσει.

Ο αρχικός προγραμματισμός ανέφερε πως το πρόγραμμα θα άνοιγε και πριν από το Πάσχα, όμως κάτι τέτοιο δεν έγινε, οπότε τώρα έχουμε νέα ημερομηνία.

Τελική ημερομηνία για την αντικατάσταση του θερμοσίφωνα

Πλέον τα νέα δεδομένα αναφέρουν πως η πλατφόρμα allazothermosifona.gov.gr θα ανοίξει εντός Μαΐου για αιτήσεις για νέο ηλιακό θερμοσίφωνα.

Πού θα γίνει η αίτηση για θερμοσίφωνα

Η πλατφόρμα θα έχει όνομα allazothermosifona.gov.gr και θα μπαίνετε μέσα για αίτηση όταν ανοίξει.

Προς το παρόν δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Βασική προϋπόθεση στο allazothermosifona.gov.gr

Όπως και στο πρόγραμμα αλλάζω συσκευή, έτσι και σε αυτό η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ήδη στο σπίτι σας, είτε αυτό είναι η κύρια κατοικία είτε η εξοχική, ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Αν όλα τα κριτήρια είναι εντάξει, τότε θα πάρετε μέσω αίτησης επιδότηση (voucher) για να αλλάξετε τον ενεργοβόρο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με τον ηλιακό.

Ακόμη ένας σημαντικός όρος που αναφέρεται στον οδηγό είναι πως ο παλιός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας έχει χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των σαράντα (40) λίτρων.

Πόση η επιδότηση του θερμοσίφωνα

Η επιδότηση φτάνει έως και 60%

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα κριτήρια για να πάρετε 60% επιδότηση.

Οι δικαιούχοι που παίρνουν ηλιακό θερμοσίφωνα

Παίρνουν την επιδότηση του ηλιακού θερμοσίφωνα ΜΟΝΟ όσοι οικιακοί καταναλωτές έχουν στο σπίτι τους (όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και θέλουν να τον αλλάξουν με ηλιακό θερμοσίφωνα.

Αιτήσεις θα υποβάλλουν μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί προ της 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει:

 • Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.
 • Να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

Οι δικαιούχοι που παίρνουν ηλιακό θερμοσίφωνα

Παίρνουν την επιδότηση του ηλιακού θερμοσίφωνα ΜΟΝΟ όσοι οικιακοί καταναλωτές έχουν στο σπίτι τους (όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα και θέλουν να τον αλλάξουν με ηλιακό θερμοσίφωνα.

Αιτήσεις θα υποβάλλουν μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα

Στοιχεία που πρέπει να βάλετε στο allazothermosifona.gov.gr

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Ποια στοιχεία δηλώνετε στην αίτηση

Μόλις μπείτε στην ειδική πλατφόρμα που θα ανοίξει, θα πρέπει, αφού κάνετε την είσοδο στο σύστημα με τους κωδικούς taxisnet, να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.

 • τον 11ψήφιο αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο προς αντικατάσταση θερμοσίφωνας,
 • ότι στην κατοικία του μπορεί να τοποθετηθεί Ηλιακός Θερμοσίφωνας και δεν υπάρχει περιορισμός από κανονισμούς λειτουργίας (π.χ. κανονισμός πολυκατοικίας, κανονισμός λειτουργίας κτηρίου κ.λπ.),
 • την ύπαρξη ή μη μέλους ΑμεΑ στην οικογένεια, ώστε να γίνει η κατά περίπτωση διασταύρωση με στοιχεία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή εναλλακτικά, μέσω προσκόμισης αντίστοιχης γνωμάτευσης ή πιστοποιητικού από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της,
 • ένα μοναδικό αριθμό κινητού τηλεφώνου που θα πιστοποιηθεί μέσω αποστολής κωδικού μίας χρήσης (OTP), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί μετά από τυχόν έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης για την αποστολή του κωδικού της επιταγής (voucher), αλλά και για κάθε σχετική επικοινωνία με τον ωφελούμενο. Στην περίπτωση που υπάρχει, μπορεί να δηλωθεί συμπληρωματικά και προσωπικός λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πώς θα πάρετε το voucher στο κινητό

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης και τη γνωστοποίηση τους, οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν, προχωρούν στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που τους αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή:

 • έχει ψηφιακή μορφή,
 • αφορά την αντικατάσταση ενός και μόνο Θερμοσίφωνα (αγορά νέου – ανακύκλωση παλαιού),
 • συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται,
 • αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).

Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 • το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID),
 • το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης,
 • το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία,
 • τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

οποία έχουν γεννηθεί προ της 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

Προκειμένου να υποβάλλει αίτηση ένα Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει:

 • Να διαθέτει υποχρεωτικά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, καθώς και έγκυρους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των οποίων γίνεται η ταυτοποίησή του.
 • Να έχει υποβάλει κατά το φορολογικό έτος 2021 δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), είτε ως ΥΠΟΧΡΕΟΣ ατομικής ή κοινής δήλωσης, είτε εμμέσως ως «ΣΥΖΥΓΟΣ/ΜΣΣ » σε περίπτωση κοινής δήλωσης. Η σχετική δήλωση θα πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.