Επίδομα 1.000 ευρώ από ΔΥΠΑ – Αλαλούμ με την πληρωμή

0
3179
epidoma 1000 eurw
Πότε η πληρωμή για το επίδομα 1.000 ευρώ σε ανέργους.

Με αγωνία περιμένουν χιλιάδες άνεργοι, που πήραν μέρος στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για «πράσινες δεξιότητες», να λάβουν το επίδομα 1.000 ευρώ που προβλέπει αυτό το πρόγραμμα. Η πληρωμή αγνοείται…

Η τελευταία ανακοίνωση από την ΔΥΠΑ στις 17 Μαρτίου, ανέφερε πως το επίδομα 1.000 ευρώ θα το λάμβαναν οι δικαιούχοι το επόμενο 20ήμερο, δηλαδή μέχρι τις αρχές Απριλίου. Ωστόσο, οι πληρωμές δεν έχουν γίνει για όλους.

Υπάρχουν άνεργοι που το πήραν στον λογαριασμό τους, αλλά και πολλοί που εκφράζουν τα παράπονά τους σε γκρουπ του Facebook πως ακόμα δεν έχουν καμία ενημέρωση για το πότε θα γίνει η πληρωμή. Μάλιστα, αρκετοί έχουν ολοκληρώσει τα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» ήδη από το 2022.

Η ΔΥΠΑ δεν έχει αναρτήσει κάτι νεότερο στο site της, ωστόσο η πληρωμή μπορεί να γίνει και μέσα στη Μ. Εβδομάδα.

Επίδομα 1.000 ευρώΗ απαραίτητη προϋπόθεση για πληρωμή

Προσοχή! Υπάρχει περίπτωση να μην έχει γίνει η πληρωμή, καθώς δεν έχετε εκπληρώσει την πιο βασική προϋπόθεση για να πάρετε το εφάπαξ επίδομα των 1.000 ευρώ.

Η πληρωμή στους ωφελούμενους της ΔΥΠΑ που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» θα γίνει μόνο εάν έχουν συμπληρώσει το απαραίτητο ερωτηματολόγιο.

Αν δεν το έχετε κάνει παρακάτω θα δείτε πού θα το βρείτε.

Πού θα συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο για το επίδομα

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του voucher: https://voucher.gov.gr -> Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Ωφελούμενου (πρόσκληση Ανέργων)

Υπενθυμίζεται πως σύμφωναα με τους όρους της πρόσκλησης, κάθε ωφελούμενος δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Συνολικά, η κατάρτιση είναι διάρκειας 200 ωρών.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

  • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
  • Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
  • Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.